I Too Good To Go kæmper vi kampen mod madspild, og samtidig kæmper vi for at få CO2 reduceret.

 

Vores vision er en grønnere tænkning omkring bæredygtighed, hvor vi både hjælper miljøet og hjælper med at skabe en anden og mere miljøvenlig måde at tænke på. Med konceptet Too Good To Go spares miljøet for over 2000 kg CO2 om dagen

 

I dag er drivhuseffekten stigende på grund af menneskers udledning af drivhusgasser.

Et af de mest betydningsfulde menneskeskabte drivhusgasser er kuldioxid (CO2), som er en gas også kendt under navnet kulsyre. Den dannes af produktioner samt afbrænding af organisk materiale.

CO2 holder på solens varme. Derfor vil en større CO2-udledning gøre, at jorden bliver varmere. Ifølge FN’s Mellemstatslige Panel om klimaændringer vil den øgede mængde af drivhusgasser i atmosfæren give temperaturstigninger på mellem 0,3 og 4,8 ° C i løbet af de næste 100 år. Det vil resultere i klimaforandringer og kan få store konsekvenser for blandt andet indlandsisen i Grønland og vandstanden overalt i verden.

 

Bæredygtig udvikling er en balance mellem at udnytte og beskytte jordens ressourcer, så vi ikke ødelægger vores og fremtidige generationers livsgrundlag. Det handler om at tage ansvar for fremtiden, ved at tage stilling til hvordan vi lever og forvalter vores liv lige nu.

 

Overalt i verden står vi over for klimaforandringer og miljøproblemer, og i den forbindelse er madspild blevet et højaktuelt emne. Spild af god mad koster verden på daglig basis et overvæld af økonomiske og miljømæssige ressourcer. De Forenede Nationer (FN) estimerer, at omkring en tredjedel af al mad til mennesker i verden går tabt, hvilket er et kæmpe paradoks, når hver ottende person på kloden samtidig sulter. Det svarer til 1,3 milliarder tons mad om året, der bare bliver spildt. Madspild optræder i hele produktkæden fra produktion, fremstilling, distribution, tilberedning og servering. De Forenede Nationer (FN) fastslår i deres rapport ”Food wastage resources” fra 2013, at 28% af verdens samlede landbrugsareal anvendes til at producere fødevarer direkte til skraldespanden. 3,3 milliarder tons drivhusgasser udsendes forgæves, og det friske vand, der bruges til at producere al det overskydende mad, svarer til den årlige mængde vand, der passerer gennem Europas største flod Volga. For at forstå dette i mere almindelige vendinger svarer det vand, der bliver brugt til at producere en enkelt burger, til et 90-minutters brusebad. I et lille land som Danmark smider vi 700.000 tons fødevarer ud årligt. Næsten 30.000 tons stammer fra restauranter. Størstedelen af dette madspild sker uden for køkkenet, når maden er tilberedt og klar til at blive serveret. Den mad, der ikke kan sælges før lukning eller gemmes til næste dag, bliver smidt ud.

 

Too Good To Go’s vision er at reducere madspild ved at hjælpe restauranter med at sælge deres overskud af fødevarer. Det hjælper miljøet, samfundet, økonomien og vores fælles fremtid – vi håber, du vil være med!

 

Vi vil ikke være de bedste i verden, vi vil være de bedste for verden

TGTG gris

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *