Ungdommens strejke for fremtiden

a year ago

Fredag d. 15. marts blev der skrevet historie, da 1,5 millioner studerende strejkede i 110 lande under mottoet #FridaysforFuture, for at gøre politikerne opmærksom på nødvendigheden i at tage affære ift. klimaet. Studenterbevægelsen, startet af den svenske teenager Greta Thunberg fra Stockholm, har til formål at sætte fokus på klimakrisen.

Tilbage i 2018 besluttede den dengang 15-årige Greta Thurnberg at at gøre noget ved alvoren ved klimaforandringerne og hvordan verdens ledere ikke gør nok for at ændre tingenes tilstand. Derfor besluttede Greta sig sidste sommer for hver fredag at sidde foran indgangen til det svenske parlament - i stedet for at gå i skole - for at sætte fokus på klimaet. “Hvorfor skal jeg lære ting til en fremtid, som måske snart ikke er her mere?” Lidt efter lidt fyldte hendes initiativ mere på de sociale medier og blev til sidst så populært, at Greta deltog ved FN-konferencen Climate Change COP24, hvor hun hævdede at verdens ledere og regeringer “opfører sig som uansvarlige børn”.

Indenfor kort tid tilsluttede tusindvis af studerende i hele verden sig klimastrejken. Australien, USA, Japan, Belgien, Danmark og Storbritannien er få eksempler på lande, der har vist støtte i op til 1000 byer verden over.

Ungdommen gør op med, at voksne ødelægger de unges fremtid, fordi de tøver med at igangsætte flere klimainitiativer. Og de studerende stopper ikke, før ambitionerne for indsats mod klimakrisen stiger mærkbart. Indtil videre kommer størstedelen af de studerende fra folkeskoler, men bevægelsen breder sig hurtigt til universiteter verden over. “Klimastrejken virker som den eneste mulighed for at blive hørt. Jeg er frustreret over, at der ikke bliver gjort nok på klimaområdet. Politikerne taler hele tiden om flere pesticider og forurenende tiltag. Og jeg vil gerne ud med mine frustrationer. Det kan jeg på den her dag”, siger den 14-årige Maja Eberhardt til TV 2 Lorry. 

Og det er netop derfor, at den verdensomspændende strejke d. 15. marts samlede over 1 million studerende; ungdommen bekymrer sig om jordens - og dermed også deres - fremtid.

Forhindringer og medvind

Men den verdensomspændende klimastrejke oplever også kritik. Politikere har reageret, heriblandt Dansk Folkepartis næstformand Søren Espersen, der før strejken udtalte til Jyllands-Posten, at hvis de unge “vil vise deres harme over et eller andet, kan de demonstrere, når de har fri, lørdag eller søndag.” Til det svarer politisk ordfører for Alternativet, Carolina Magdalene Maier også i Jyllands-Posten, “at det er helt legitimt, at unge bruger den rebelskhed, de har i sig. Og det har bare en større effekt, at man strejker på en skoledag frem for på en lørdag.”

Initiativet støttes heldigvis også af andre vigtige spillere. I Belgien har 3000 forskere støttet strejken. Store miljøorganisationer som Greenpeace og Extinction Rebellion hjælper til med at skabe kendskab til bevægelsen og opfordre de studerende til at fortsætte kampen. Også en lang række danske NGOer støtter op om klimastrejken og udtaler i en fælles pressemedelelse, at de “håber, at de strejkende unge kan være en øjenåbner for de politikere, som ikke forstår, at der skal markante forandringer til på alle planer.” 

Danske elever tager kampen op

I Danmark strejkede elever fra mere end 30 danske byer fredag d. 15. marts, for at få politikerne til at åbne øjnene for de konsekvenser vores handlinger har for miljøet. Konsekvenser som nutidens voksne ikke kommer til at opleve, men som vores børn og unge skal leve med i fremtiden.

Blandt de strejkende var børn, unge, voksne, bedsteforældre, folkeskolelærere, tømrer, pædagoger, jurister, journalister, som stod sammen for at vise politikerne sin utilfredsheds.

På den officielle danske klimastrejke-hjemmeside gøres det helt tydeligt, at der bestemt ikke er tale om pjækkeri. At afholde strejken i skoletiden viser vigtigheden af, at budskabet bliver taget seriøst. Og som de rigtig fint selv beskriver det: “Hvis en komét farede mod jorden, ville vi jo også smide, hvad vi havde i hænderne for at gøre noget – klimakrisen er lige så alvorlig!”

Vi er helt enige.

Læs mere om fremtidige klimastrejker: https://klimastrejke.org/ 

Billede: Joris V. Hougaard

Lea Mosegaard
Marketing Specialist

Download appen

Hent Too Good To Go appen og red dit første måltid i dag! Download til iPhone eller til Android.

App Store
Google Play